o Kancelarii

Radcowie prawni i adwokaci z naszej kancelarii posiadają doświadczenie w szczególności w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”) oraz wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i innych przedsiębiorców – chociażby spółek prawa handlowego (na przykład spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) jak i spółek osobowych (na przykład spółek komandytowych). Prawnicy z naszej kancelarii specjalizują się także w prowadzeniu tych postępowań na etapie zastępowania dłużnika upadłego już po ogłoszeniu upadłości. Ponadto, radcowie prawni i adwokaci oferują swoje usługi także wierzycielom chcącym uzyskać odpowiednie zabezpieczenie ich praw na etapie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Pomoc prawna na najwyższym poziomie

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne jakiego potrzebujesz.

prawo upadłościowe

Upadłość zarówno osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli upadłość konsumencka jak i upadłość przedsiębiorcy ma doniosły wpływ na bardzo wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego dłużników. Rolą adwokata i radcy prawnego jest takie poprowadzenie Klienta przez zawiłości związane z procedurą upadłościową, aby w pełni ochronić słuszne interesy Klienta – zarówno, gdy występuje w roli upadłego jak i wierzyciela. Doświadczenie prawników pozwala w sposób należyty zabezpieczyć wszelkie interesy prawne i majątkowe Klientów naszej kancelarii.

Kancelaria Prawna 
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne